تازه ترین اخبار

امپرادو استخوانی روشن

تاریخ اضافه شدن محصول: 1397/2/8

طرح:امپرادو
درخشان/مات: درخشان
سایز:60*60
رنگ بدنه:قرمز
قیمت درجه1 :1تومان
قیمت درجه2 :1تومان
قیمت درجه3 :1تومان
قیمت درجه4 :1تومان
سازنده:الماس کویر
توضیحات:یکی از کاشی های محبوب برای کف می توان کاشی امپرادو استخوانی روشن را نام برد
امپرادو استخوانی روشن

برای اضافه کردن این محصول به سبد خرید اطلاعات زیر را کامل کنید:

درجه:

1: 2: 3: 4:
تعداد پالت
لایک: 191